MINIMALNO INVAZIVNA HIRURGIJA
gornjeg digestivnog trakta

Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška klinika [X odeljenje]
Klinički centar Srbije u Beogradu

Kontakt

Odeljenje za minimalno invazivnu hirurgiju gornjeg digestivnog trakta, X odeljenje

Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška klinika, Klinički centar Srbije u Beogradu

Dr Koste Todorovića broj 6, 11000 Beograd
Tel. 011 /3663703, Web adresa: www.laphirurg.rs

E-mail: info@laphirurg.rs

Poruka je uspešno poslata! Kontaktiraćemo Vas u najkraće vreme.