MINIMALNO INVAZIVNA HIRURGIJA
gornjeg digestivnog trakta

Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška klinika [X odeljenje]
Klinički centar Srbije u Beogradu

Naše Osoblje

Prof. dr Miloš Bjelović

načelnik odeljenja Specijalista opšte i digestivne hirurgije
Profesor hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu