MINIMALNO INVAZIVNA HIRURGIJA
gornjeg digestivnog trakta

Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška klinika [X odeljenje]
Klinički centar Srbije u Beogradu

Istorijat

Klinički centar Srbije (KCS), sa sedištem u Beogradu , jedinstvena je zdravstvena ustanova , nastala udruživanjem klinika i instituta Medicinskog fakulteta u Beogradu. U svom sastavu KCS ima ukupno 41 organizacionu jedinicu: 23 klinike, devet centara, polikliniku i devet službi za uslužne delatnosti.

Prva hirurška klinika osnovana je 1921. godine, kada je proglašena prvom nastavnom i stručnom ustanovom za studije hirurgije u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Katedra za hirurgiju stara je koliko i Medicinski fakultet u Beogradu (osnovan 1920. godine). Od osnivanja, Prva hirurška klinika više puta je pretrpela rekonstrucije, a danas funkcioniše u sklopu Kliničkog Centra Srbije osnovanog 1983. god.

Centar za hirurgiju jednjaka, koji sada funkcioniše kao organizaciona jednica u okviru Prve hirurške klinike Kliničkog Centra Srbije, osnovan je 1980. god. kao Republički Centar za hirurgiju jednjaka. U okviru ovog centra nalaze se tri odeljenja, medju kojima je odeljenje za minimalno invazivnu hirurgiju gornjeg digestivnog trakta, osnovano 7. marta 2010. godine.

Odelenje za minimalno invazivnu hirurgiju gornjeg digestivnog trakta

u Klinici za digestivnu hirurgiju –oformljeno je sa ciljem podsticaja daljeg razvoja minimalno invazivne hirurgije. Minimalno invazivna (laparoskopska i torakoskopska) hirugija se u Centru za hirurgiju jednjaka Klinike za digestivnu hirurgiju KCS razvijala od 2004. godine kada je učinjena prva laparoskopska Nissen fundoplikacija. 2006 godine učinjena je prva laparoskopska operacija ahalazije kardije. Od 2009 godine, kao standardna procedura radi se minimalno invazivna ezofagektomija (hibridna proedura) u lečenju malignih tumora jednjaka. Danas se kao standardne minimalno invazivne operacije rade : laparoskopska resekcija želuca, subtotalna i totalna gastrektomija i mnoge druge operacije, a iza nas do sada stoje stotine urađenih naprednih laparoskopskih i torakoskopskih procedura. Ovi rezultati potvrđuju strateško opredelenje odeljenja da konsantno unapređuje rad i odgovornost u odnosu ne samo na medicinska, već i nemedicinska očekivanja pacijenata. Takođe, uvereni smo da rast i razvoj Odelenja za minimalno invazivnu hirurgiju u Klinici za digestivnu hirurgiju mora da bude usko povezan sa doprinosom i unapređenjem okruženja Klinike i Kliničkog centra Srbije, ali i hirurgije u Srbiji. Održivi razvoj predstavlja nastavak naše posvećenosti unapređenju rada, a sajt aktivnosti u domenu unapređenja informisanosti pacijenata i javnosti i sveukupne društvene odgovorsnosti.

Odeljenje za minimalno invazivnu hirurgiju u brojkama...

Odljenje za minimalno invazivnu hirurgiju gornjeg digestivnog trakta sadrži 15 postelja. Na odeljenju se obavi preko 270 operacija godišnje, od kojih preko 40% laparoskopskim pristupom. Godišnje obavimo preko 1500 ambulantnih kliničkih pregleda I oko 600-700 endoskopskih pregleda. Uz standardan broj operacija na godišnjem nivou težimo da povećamo udeo laparoskopskih, odnosno minimalno invazivnih procedura u ukupnom broju. To uspevamo zahvaljujući kontinuiranoj edukaciji, usvajajući nove tehnike I usavšavanjem već poznatih.